ADV SP. Z O.O., NIP: 9542774145 REGON: 366571199 KRS: 0000663669
ul. Fabryczna 15,  40-608 Katowice, 

Telefon: +48 605 601 401, 883 130 000, e-mail: kontakt@advpoland.pl 

Wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1214 Spełniające wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych oraz posiadające ubezpieczeniową gwarancję turystyczną o numerze COR489121 ważną od 01.03.2024 do dnia 28.02.2025, której suma gwarancyjna wynosi: 500 400,00 złotych obejmującą swym zakresem działania na terenie całego świata.

 

ADV Sp. z o.o. posiada licencję transportową o numerze TU-081733, dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, zatwierdzoną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Ponadto jesteśmy posiadaczem zabezpieczenia w postaci OCP (Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika), którego celem jest zabezpieczenie wszelkich strat finansowych. Nasza działalność związana z transportem motocykli regulowana jest głównymi przepisami zawartymi w art. 65 ustawy Prawo Przewozowe oraz art. 17 Konwencji CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów).

 

ZAPRASZAMY NA DOBRĄ KAWĘ, CHĘTNIE POROZMAWIAMY O TWOICH PODRÓŻACH MOTOCYKLOWYCH