REGULAMIN dla VOUCHER KIERUNKOWY NA WYBRANY WYJAZD

 

 

1. Organizatorem akcji „VOUCHER KWOTOWY NA DOWOLNY WYJAZD” oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby akcji jest ADV Sp. z o.o., ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, NIP: 9542774145 

2. Voucher możliwy jest do nabycia na określony wyjazd z ADVPoland dostępny na www.advpoland.pl

3. Nabycie Vouchera odbywa się poprzez zgłoszenie chęci jego nabycia w formie telefonicznej (+48 883130000) lub mailowej(kontakt@advpoland.pl) podając:

- imię i nazwisko Odbiorcy Vouchera

- wybraną destynację wyjazdu

- wybraną konfigurację formy zakwaterowania

- wybrany model motocykla

4. Płatność za Voucher zostanie dokonana na podstawie dostarczonej w formie mailowej faktury zaliczkowej VAT Marża. 

5. Realizacja płatności odbywa się na walutowy rachunek bankowy ADV Sp. z o.o. w określonej walucie dla wybranej destynacji Vouchera. 

6. Dostarczenie Vouchera następuje w formie elektronicznej pliku PDF na wskazany adres e-mailowy po dokonaniu wpłaty i odnotowaniu tego faktu na rachunku bankowym ADV Sp. z o.o.

7. Voucher zawierał będzie następujące informacje: destynacja, konfiguracja zakwaterowania, model motocykla, numer, imię i nazwisko oraz data ważności.

8. Voucher możliwy jest do wykorzystania – dokonania rezerwacji na wyjazd w destynacji określonej w Voucherze w dacie ważności Vouchera określonej w Voucherze. 

9. W przypadku nie dokonania rezerwacji w terminie ważności Vouchera możliwe jest przedłużenie jego ważności. Konieczne jest wtedy przesłanie chęci przedłużenia Vouchera w wiadomości mailowej na adres: kontakt@advpoland.pl podając numer Vouchera.

10. Celem wykorzystania Vouchera konieczne jest dokonanie rezerwacji na wybrany wyjazd poprzez stronę internetową www.advpoland.pl oraz przesłanie numeru Vouchera na adres mailowy kontakt@advpoland.pl

11. Wskazane na Voucherze destynacja, model motocykla oraz konfiguracja zakwaterowania nie są wiążące i mogą zostać zmienione podczas dokonywania rezerwacji wyjazdu.

12. W przypadku chęci zmiany destynacji, modelu motocykla, konfiguracji zakwaterowania na tańszą opcję niż wartość Vouchera, różnica nie podlega zwrotowi. Powstała różnica zostaje przeniesiona do wykorzystania na kolejny wyjazd.

13. W przypadku chęci zmiany destynacji, modelu motocykla, konfiguracji zakwaterowania na droższą opcję niż wartość Vouchera konieczne jest dokonanie dopłaty w formie przelewu na walutowy rachunek bankowy ADV Sp. z o.o. w określonej walucie Vouchera i wyjazdu.

14. W przypadku chęci zmiany destynacji na usługę turystyczną realizowaną w innej walucie niż waluta określona dla destynacji wybranej na Voucherze konieczne jest dokonanie wymiany Vouchera na zbieżny z walutą wybranej usługi turystycznej.

15.  Voucher nie daje gwarancji miejsca w wybranej destynacji i oczekiwanym terminie.

16.  Voucher nie daje pierwszeństwa dokonywania rezerwacji w wybranej destynacji i oczekiwanym terminie.

17.  Voucher nie daje gwarancji ceny na wybraną destynację (OWU).

18.  Wykorzystanie Vouchera poprzez rezerwację wybranej usługi turystycznej jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz Ogólnych Warunków Najmu dostępnych na www.advpoland.pl

19.  Voucher nie podlega zwrotowi i nie może zostać wymieniony na gotówkę.

20.  Wszelkie koszty związane z opłatami za płatności bankowe ponosi nadawca przelewu.

21. Możliwe jest przeniesienie praw do realizacji Vouchera na osobę trzecią do chwili wykorzystania Vouchera poprzez rezerwację wyjazdu i zawarcia umowy o świadczeniu usług turystycznych.

 

REGULAMIN VOUCHER KWOTOWY 

 

 

 

1. Organizatorem akcji „VOUCHER KWOTOWY NA DOWOLNY WYJAZD” oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby akcji jest ADV Sp. z o.o., ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, NIP: 9542774145 

2. Voucher możliwy jest do nabycia w wartościach: 300 EUR, 500 EUR, 1000 EUR oraz 300 USD, 500 USD, 1000 USD.

3. Voucher może być personalizowany lub bezosobowy.

4. Nabycie Vouchera odbywa się poprzez zgłoszenie chęci jego nabycia oraz podanie jego wartości, waluty oraz imienia i nazwiska odbiorcy Vouchera (w przypadku Vouchera personalizowanego) w formie telefonicznej (+48 883130000) lub mailowej (kontakt@advpoland.pl). 

5. Płatność za Voucher zostanie dokonana na podstawie dostarczonej w formie mailowej faktury zaliczki VAT marża. 

6. Realizacja płatności odbywa się na walutowy rachunek bankowy ADV Sp. z o.o. w wybranej walucie Vouchera. 

7. Dostarczenie Vouchera następuje w formie elektronicznej pliku PDF na wskazany adres e-mailowy po dokonaniu wpłaty i odnotowaniu tego faktu na rachunku bankowym ADV Sp. z o.o.

8. Voucher zawierał będzie następujące informacje: wartość, numer, imię i nazwisko Odbiorcy (w przypadku Vouchera personalizowanego) oraz datę ważności.

9. Voucher możliwy jest do wykorzystania – dokonania rezerwacji na dowolny wyjazd w dacie ważności Vouchera określonej w Voucherze. 

10. W przypadku braku możliwości wykorzystania Vouchera we wskazanym powyżej terminie możliwe jest jego przedłużenie. Konieczne jest wtedy przesłanie chęci przedłużenia Vouchera w wiadomości mailowej na adres: kontakt@advpoland.pl podając numer Vouchera.

11. Celem wykorzystania Vouchera konieczne jest dokonanie rezerwacji na wybrany przez siebie wyjazd poprzez stronę internetową www.advpoland.pl oraz przesłanie numeru Vouchera na adres mailowy kontakt@advpoland.pl

12. Wykorzystanie Vouchera poprzez rezerwację wybranej usługi turystycznej jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz Ogólnych Warunków Najmu dostępnych na www.advpoland.pl

13. Voucher nie podlega zwrotowi i nie może zostać wymieniony na gotówkę.

14. W przypadku wyboru usługi turystycznej tańszej niż wartość Vouchera, różnica nie podlega zwrotowi. Powstała różnica zostaje przeniesiona do wykorzystania na kolejny wyjazd.

15. W przypadku wyboru usługi turystycznej droższej niż wartość Vouchera konieczne jest dokonanie dopłaty w formie przelewu na walutowy rachunek bankowy ADV Sp. z o.o. w określonej walucie Vouchera.

16. W przypadku wyboru usługi turystycznej w innej walucie niż waluta określona na Voucherze konieczne jest dokonanie wymiany Vouchera na zbieżny z walutą wybranej usługi turystycznej.

17. Wszelkie koszty związane z opłatami za płatności bankowe ponosi nadawca przelewu.

18.  Możliwe jest przeniesienie praw do realizacji Vouchera na osobę trzecią do chwili wykorzystania Vouchera poprzez rezerwację wyjazdu i zawarcia umowy o świadczeniu usług turystycznych.