Karol Walkowiak

Byłem W Maroko, byłem na Sycyli i pojedziemy dalej na inny kontynent tez