Karol Janiak

Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół